Klijenti

Međunarodne organizacije

 • Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj
 • UNDP
 • USAID / Poduzetna Hrvatska
 • HOM - Humanist Committee on Human Rights, Nizozemska
 • Academy for Educational Development (AED)
 • WWF European Policy Office
 • Transparency International Hrvatska

Hrvatska tijela regionalne i lokalne samouprave i regionalne razvojne agencije

 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Brodsko-posavska županija
 • Osječko-baranjska županija
 • Dubrovačko-neretvanska županija
 • Karlovačka županija
 • Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Istarska županija
 • Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.
 • Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
 • VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
 • Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA
 • Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja
 • Grad Split
 • Grad Hvar
 • Grad Omiš
 • Grad Kutina
 • Grad Buzet
 • Grad Križevci
 • Grad Karlovac
 • Grad Sinj
 • Grad Zagreb
 • Općina Vojnić
 • Općina Muć
 • Općina Pisarovina
 • Općina Brinje

Organizacije za razvoj poslovnog sektora

 • Hrvatska udruga poslodavaca
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatska komora inženjera strojarstva

Hrvatska tijela državne uprave i agencije

 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Središnji državni ured za e-Hrvatsku
 • Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU
 • Ured za udruge Vlade RH
 • Ured za ljudska prava Vlade RH

Znanstvene, istraživačke i obrazovne institucije

 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Sveučilište u Zagrebu - Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije
 • Veleučilište u Slavonskom Brodu
 • Sveučilište u Zadru
 • Institut Ruđer Bošković
 • Hrvatski hidrografski institut
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Institut za društvena istraživanja u Zagrebu / NEPC
 • Privatna Ekonomska škola "Katarina Zrinski", Zagreb
 • EXPERTA — poslovno učilište, Zagreb

Ostale javne institucije:

 • Klinika za dječje bolesti Zagreb
 • Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir
 • Hrvatski centar za razminiranje
 • Javna ustanova Galerija Klovićevi dvori

Nevladine organizacije

 • Zelena akcija
 • Volonterski centar Zagreb
 • CESI
 • Plavi telefon – Udruga
 • Savez Udruga Clubture
 • CMS - Centar za mirovne studije
 • Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
 • Autonomni centar Čakovec - ACT
 • Autonomni ženski centar Beograd, Srbija
 • Ženska soba
 • Udruga HEPATOS Split
 • Udruga HUHIV Zagreb
 • Udruga B.a.B.e.
 • Klaster intermodalnog prijevoza
 • Udruga Most
 • SUNCE - Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj
 • GONG
 • Udruga Katapult
 • HUPT - Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara
 • Udruga ZUM
 • Udruga općina u Republici Hrvatskoj
 • Udruženje za razvoj kulture "URK"
 • Autonomna ženska kuća Zagreb
 • CESI - Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istraživanje
 • Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
 • OMG – Otvorena medijska grupacija

Tvrtke

 • Agrolaguna d.d.
 • IGH d.d.
 • Ellabo d.o.o.
 • Inea d.o.o.
 • ATM d.o.o.
 • ESCO d.o.o.
 • HSTEC d.d.
 • Kutrilin TPV d.o.o.
 • Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.
 • Vinarija Vinski vrh d.o.o.
 • Digimark d.o.o.
 • Locomarine d.o.o.
 • Gubernaculum d.o.o.
 • Altus informacijske tehnologije d.o.o.
 • Tri plus grupa d.o.o.
 • Zelit d.o.o.
 • Zagrebačka burza d.d.
 • HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o.

Političke organizacije i stranke:

 • Srpsko narodno vijeće
 • Socijaldemokratska partija Hrvatske
 • Hrvatska narodna stranka

Banke:

 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 • Splitska banka Societe Generale Groupe