O nama

Vjerujemo da kvalitetni projekti proizlaze iz temeljitog promišljanja vlastitih potreba i mogućnosti, a zatim i prilika – iz trendova u gospodarstvu, sektorskim politikama ili sustavima financiranja. Klijentima pomažemo na putu do uspješnog korištenja fondova Europske unije i drugih donatorskih institucija, ali tako da pritom ne izgube iz vida potrebe i ciljeve svoje organizacije i svojih ciljanih skupina. Naš rad s klijentima seže kroz sve faze programskih i projektnih ciklusa: od prepoznavanja potreba i definiranja strateških ciljeva, preko identifikacije i oblikovanja kvalitetnih projekata, do potpore u pronalaženju izvora financiranja, u izazovima provedbe projekta i, konačno, u ocjeni uspješnosti projekata i izgradnji preporuka za daljnji rad.

Razbor je osnovan 2005. godine u Zagrebu. Grupa stručnjaka i stručnjakinja koji su do tada radili na projektima regionalnog razvoja i pretpristupne pomoći Europske unije kroz različite strane konzultantske kuće okupila se kako bi pokrenula vlastitu tvrtku. Ideja nam je bila da na taj način stvorimo tim koji će dobro poznavati lokalne prilike u Hrvatskoj i regiji i koji će moći odgovoriti na konkretne potrebe lokalnih klijenata. Svi smo željeli ulagati energiju u izgradnju prepoznatljivog domaćeg pružatelja intelektualnih usluga i tako doprinijeti razvoju i profiliranju tržišta, osobito kad se radi o savjetovanju o pretpristupnim fondovima, gdje je ponuda bila slabo razvijena, a potreba za kvalitetnim lokalnim konzultantima sve veća. Međusobno smo se povezali oko uvjerenja da možemo pružiti kvalitetniju uslugu od onih dotad dostupnih na tržištu i to takvu koja će biti primjerena svakom pojedinačnom klijentu. Smatramo da smo u tome uspjeli. Osim toga, vjerujemo da kroz rad u vlastitoj tvrtki možemo doprinijeti višoj razini kvalitete razvojnih programa i projekata u Hrvatskoj i regiji i time dati svoj doprinos gospodarskom i socijalnom razvoju sredine u kojoj živimo.