Ostale novosti Arhiva

10. travanj
2017

Otvoreno javno savjetovanje na Poziv „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“.

Otvoreno javno savjetovanje na Poziv „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“

06. travnja, 2017. godine objavljeno je e-Savjetovanje na strukturnifondovi.hr na poziv „Ulaganje u znanost i inovacije“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Predmet ovog Poziva je ulaganje u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnog sektora kroz aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije. Ulaganjem u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije, specifičan cilj će doprinijeti inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologija širenjem rezultata u znanstvenoj i poslovnoj zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prijavitelj mora biti znanstvena organizacija - znanstveni instituti ili visoko učilište osnovano u Republici Hrvatskoj, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
 • Prijavitelj mora ispunjavati kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01)

U ovom pozivu partnerstvo je obavezno. Prijavitelj može imati jednog ili više partnera. Za partnera vrijede isti uvjeti prihvatljivosti kao i za prijavitelja.

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 128.060.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu  u okviru ovog iznosi 6.080.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja)
 • Aktivnosti umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) vezane za provedbu projekta
 • Zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta
 • Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. objava radova, publiciranje, održavanje simpozija, sudjelovanje na stručnim sajmovima  itd.)
 • Izrada Strategije upravljanja intelektualnim vlasništvom
 • Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. stjecanje i iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.)
 • Upravljanje projektom
 • Aktivnosti vidljivosti projekta
 • Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela

Sufinanciranje je do 100%.