Primjeri projekata

 

Edukacije

 • Usluga: Edukacija "Škola EU fondova"

  Klijent: Regionalna razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije RERA SD

  "ŠKOLA EU FONDOVA" projekt je koji već 4-tu godinu za redom uspješno osposobljava kadrove na području Splitsko-dalmatinske županije za razumijevanje i praćenje EU programa i natječaja, pripremu i provedbu razvojnih projekata koji su financirani iz EU sredstava. U organizaciji Regionalne razvojne agencije Splitsko-dalmatinske županije RERA SD, naše su predavačice educirale i na primjerima stvarnih projekata “istrenirale” više od 70 zaposlenika JLS-e, javnih institucija, ustavnova i udruga.

  Vjerujemo da je razina znanja i osposobljenosti za rad na EU projektima u županiji podignuta na višu razinu koja će u perspektivi narednih nekoliko godina uroditi velikim brojem realiziranih razvojnih programa i projekata.

  Više o edukaciji možete pročitati na rera.hr →

 • Usluga: Stručno usavršavanje "Projektni manager EU fondova"

  Klijent: Poslovno učilište Experta

  "PROJEKTNI MENADŽER EU FONDOVA" jednogodišnji je program stručnog usavršavanja koje poslovno učilište Experta u Zagrebu organizira kako bi se osposobili voditelji projekata da samostalno ili u timovima provode projekte koji će biti sufinancirani od strane fondova Europske unije. Drugu godinu za redom Razborove predavačice prenose svoje dugogodišnje iskustvo i stručno znanje kako bi budući EU project manageri bili spremni za izazove na tržištu!

  Više o stručnom osposobljavanju možete pročitati na experta.hr →

 

Priprema projekata

 • Usluga: Izrada studije pred-izvodljivosti projekta "Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu - O-ZIP"

  Klijent: Institut Ruđer Bošković

  "Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu - O-ZIP" projekt je Instituta Ruđer Bošković. Ovaj projekt znanstvene infrastrukture vrijedan 50mil. eura ima za cilj unaprijediti povezanost znanosti i gospodarstva kako bi se ojačala konkurentnost hrvatskoga gospodarstva. Prvi korak u realizaciji projekta bila je priprema studije pred-izvodljivosti koja je ovaj projekt dovela na prioritetnu listu za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Razborove stručnjakinje svojom su predanošću i stručnošću pomogle timu IRB-a da razradi i opravda ovu investiciju u studiji pred-izvodljivosti.

  Više o projektu možete pročitati na irb.hr →

 • Usluga: Priprema projektnog prijedloga i pomoć u provedbi projekta "MedPaths"

  Klijent: Regionalna razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije RERA SD"

  Trogodišnji projekt "MedPaths" vrijedan više od 2mil. eura financiran je kroz EU program Jadranske prekogranične suradnje, a provodi ga regionalna razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije RERA SD. U projektu sudjeluje čak 11 partnera koji svojim aktivnostima u području razvoja turističke infrastrukture i ponude doprinose revitalizaciji dalmatinskoga zaleđa. Naša je tvrtka, kao savjetnik Splitsko-dalmatinskoj županiji i RERI SD, sudjelovala u pripremi projektnog prijedloga na nemelju kojeg je financiranje i ostvareno, a sada pomažemo u provedbi projekta – javnoj nabavi i izvještavanju.
 • Usluga: Priprema projektnog prijedloga i pomoć u provedbi projekta "Zajednička promocija i unaprjeđenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju"

  Klijent: Hrvatski hidrografski institut

  Jedan od prvih pet odobrenih projekata iz EU IPA prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora jest projekt Hrvatskog hidrografskog instituta s prekograničnim partnerom Hidrometeorološkim zavodom Crne Gore pod nazivom: "Zajednička promocija i unaprjeđenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju". Ovaj dvogodišnji projekt vrijedan pola milijuna eura za cilj ima unapređenje turističkog (posebno nautičkog) potencijala Dubrovačko-neretvanske županije i crnogorskog primorja zajedničkom promidžbom bogatog kulturnog i prirodnog nasljeđa kao jedinstvene turističke cjeline. Tvrtka Razbor pružila je stručnu pordšku Hrvatsko hidrografskom projektu iz Splita u svim fazama ova projekta – od njegove pripreme, čišćenja proračuna i ugovaranja, do procedura javne nabave i izvještavanja.

  Više o projektu možete pročitati na nautour.info →

 • Usluga: Priprema projektnog prijedloga i pomoć u provedbi projekta "ESCO – od hrvatskog do EU brenda"

  Klijent: Tvrtka ESCO

  Tvrtka ESCO iz Bjelovara jedna je od 19 hrvatskih tvrtki koja je na prvom natječaju za financiranje poduzetničkih projekata iz EU fondova (program PHARE 2006 "Potpora povećanju konkurentnosti i izvoznog potencijala hrvatkih MSP") u Republici Hrvatskoj dobila bespovratna sredstva za svoj rast i razvoj. Kroz projekt «ESCO – od hrvatskog do EU brenda» ESCO je financirao razvoj novih tehnologija koje su njihovo poslovanje učinile konkurentnijim na hrvatskom i EU tržištu. Uz Razborovu stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekta, ESCO je uspješno realizirao ovaj projekt vrijedan 900,000kuna.

  Više o projektu možete pročitati na esco.hr →

 • Usluga: Priprema projektnog prijedloga "Karakterizacija i istraživanje porijekla specifičnih osobina tradicionalnih sireva Zapadnog Balkana"

  Klijent: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  U okviru programa SEE-ERA.NET PLUS za provedbu zajedničkog europskog istraživačkog projekta "Karakterizacija i istraživanje porijekla specifičnih osobina tradicionalnih sireva Zapadnog Balkana", Agronomski fakutet Sveučilišta u Zagrebu je dobio bespovratna sredstva u vrijednosti 124,000 eura. Riječ je o projektu na kojem je Zavod za mljekarstvo Agronomskog fakulteta surađivao s partnerima iz regije: Biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani, poljoprivrednim fakultetima u Sarajevu i Novom Sadu te Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom u Zagrebu. Projekt je financirao izradu analize fizikalnih i kemijskih karakteristika tradicionalnih ovčjih sireva iz regije, te izradu Regionalnog atlasa ovčjih sireva koji će služiti kako proizvođačima u promociji i zaštiti sireva, tako i potrošačima u informiranju o njihovim izvornim karakteristikama.

 

Strateška planiranja

 • Usluga: Izrada razvojne strategije Grada Križevaca

  Klijent: Grad Križevci

  Grad Križevci u sklopu su prekograničnog projekta DESONE sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska angažirali našu tvrtku kako bismo im pomogli u pripremi razvojne strategije Grada. Strategija razvoja Grada (2013 – 2018) je krovni dokument za rješavanje društvenih, socijalnih i ekonomskih pitanja u gradu Križevcima, te je zamišljena kao instrument za planiranje vlastitih sredstava, ali i za nastupanje prema različitim donatorima i investitorima, uključujući Vladu Republike Hrvatske te fondove i programe Europske unije. U procesu izrade strategije sudjelovao je široki krug lokalnih dionika (predstavnici javnih ustanova, udruga i poduzetništva) koji su svojim poznavanjem lokalnih prilika, iskustvom i idejama Strategiju učinili cjelovitom.

  Više o strategiji možete pročitati na krizevci.hr →

 • Usluga: Izrada strateškog plana Galerije Klovićevi dvori

  Klijent: Galerija Klovićevi dvori

  Na temelju poziva Ministarstva kulture RH za sve ustanove u kulturi da pripreme svoje strateške planove i programe javnih potreba, Galerija Klovićevi dvori je uz pomoć naše tvrtke pripremila i provela participativni proces planiranja sa sudjelovanjem predstavnika različitih odjela/službi unutar ustanove. Strategija je izrađena za period od pet godina, te je temeljena na dosadašnjem poslovanju ali prepoznajući «tržišne niše» odnosno prostor za održivi razvoj i širenje djelatnosti GKD-a u skladu sa suvremenim trendovima u kulturi, uvažavajući potrebe svoje sadašnje ali i buduće publike.

 

Evaluacije

 • Usluga: Evaluacija projekta "Poticanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada"

  Klijent: Ured za ljudska prava Vlade RH

  Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske osmislio je i proveo je projekt Poticanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada sufinanciran od strane Europske komisije kroz Program unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost –PROGRESS. Projekt je tijekom 2011. godine uspješno proveden u partnerstvu s Udrugom za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga te Institutom za razvoj tržišta rada. Cilj projekta bio je promicanje uključivanja društveno ranjivih skupina na tržište rada. Ocjena uspješnosti provedbe projekta (evaluacija) sukladno EU metodologiji, namijenjena institucionalnom učenju Vladinog ureda te donatorima, povjerena je iskusnim Razborovim stručnjakinjama.

 • Usluga: Evaluacija EU projekata

  Klijent: Zelena akcija

  Udruga Zelena akcija mnoge svoje aktivnosti provodi uz pomoć EU sredstava. Za neovisnu vanjsku evaluaciju tri EU projekta angažirala je Razborove stručnjakinje. Prvi projekt pod nazivom "Umrežavanje i izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija za povećanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na zapadnom Balkanu" provodile su osim Zelene akcije iz Zagreba još četiri institucije iz Makedonije, BiH, Austrije i Danske. Projekt je sufinanciran iz IPA regionalnog programa te je proveden tijekom 2010. i 2011. godine. Drugi projekt čiju su uspješnost Razborove evaluatorice ocjenjivale je projekt pod nazivom "Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save", proveden tijekom 2011. i 2012. godine u partnerstvu sa Zelenim snom iz Vinkovaca, Centrom za razvoj i podržku iz Tuzle te Ekološkom koalicijom unskog sliva iz Prijedora. Sredstva za provedbu ovog projekta odobrena su iz EU IPA prekograničnog programa Hrvatska–Bosna i Hrecegovina. Treći projekt "Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Severno bačkom okrugu" je Zelena akcija osmislila i provodila s partnerima iz Hrvatske (Zeleni Osijek) i Srbije (Centar za ekologiju i održivi razvoj) tijekom 2011. i 2012. godine, a sredstva koja su omogućila provedbu ovog projekta odobrena su iz EU IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija.

 

Pomoć u provedbi projekta

Razbor je u sklopu projekata tehničke pomoći, ali i direktno na upit korisnika EU sredstava pružio pomoć u provedbi više od 350 projekata financiranih kroz EU fondove. Savjetodavna pomoć u provedbi projekata je usmjerena na procedure javne nabave, vođenja proračuna projekta, izvještavanje i pravila vidljivosti.