Savjeti o korištenju EU fondova

 • Za institucije civilnog društva

  Institucije civilnog društva često su ciljana skupina natječaja za projekte financirane iz fondova EU. Pročitaj više
 • Za znanstvenoistraživačke i visokoobrazovne institucije

  Znanstvenoistraživačke i visokoobrazovne institucije važan su segment društva kojem stoje na raspolaganju fondovi EU. EU, naime, potiče istraživanje i razvoj, kao i razvoj obrazovnog sustava jer ih smatra ključnima za konkurentnost regija i država. Pročitaj više
 • Za lokalnu i regionalnu samoupravu

  Lokalna i regionalna samouprava (JRLS) – gradovi, općine i županije, kao i javna poduzeća koje su osnovali, jedna su od ključnih ciljanih skupina kojima su usmjerena sredstva iz EU fondova. Pročitaj više
 • Za poduzetnike

  Mogućnosti financiranja za poduzetnike za razdoblje od 2014. do 2020. su u znatnoj mjeri veća u odnosu na prethodna razdoblja s obzirom da je omogućeno financiranje putem strukturnih i investicijskih fondova. Poduzetnici mogu putem otvorenih natječaja prijavljivati svoje projektne ideje, te ostvariti sufinanciranje svojih planiranih investicija i projekata. Pročitaj više