Andrijana Parić

članica uprave i viša stručnjakinja

Andrijana već sedamnaest godina radi na projektima iz područja regionalnog razvoja, razvoja civilnog društva i zaštite ljudskih prava. Dugogodišnja je aktivistica za ljudska prava. Završila je Magistarski studij "Lokalni razvoj zemalja u tranziciji" pri Sveučilištu u Trentu. Andrijanino iskustvo u svim detaljima pripreme i provedbe projekata EU, jednako kao i njezina iznimna sistematičnost i strpljenje poznati su među brojnim korisnicima sredstava EU, i to u svim za korisnike bespovratnih sredstava, relevantnim područjima strukturnih i investicijskih fondova. Andrijana će vam na jednostavan i pristupačan način objasniti sve što vas zbunjuje u labirintu europskih financija.

Važniji projekti i angažmani

Strateški planovi

 • Strateški plan Agencije za elektroničke medije Hrvatske i Vijeća za elektronske medije 2014 - 2017
 • Strateški plan Centra za politološka istraživanja (CEPIS), Fakultet političkih znanosti Zagreb 2015 - 2017
 • Strateški plan Klovićevih dvora 2013 - 2017
 • Strateški plan CESI 2014 - 2017

Edukacije

 • Poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU; planiranje programiranje i evaluacija; Fakultet političkih znanosti; 2017
 • Program usavršavanja Project Manager EU fondova; Poslovno učilište Experta; od 2011
 • Edukacija regionalnih koordinatora i predstavnika JLS-a o kohezijskoj politici EU; LIRA Regionalna razvojna agencija Ličko – senjske županije; 2012
 • Edukacija regionalnih koordinatora i predstavnika JLS-a o kohezijskoj politici EU; ZARA Regionalna razvojna agencija Krapinsko – zagorske županije; 2012
 • Edukacija regionalnih koordinatora i predstavnika JLS-a o kohezijskoj politici EU; RERA Regionalna razvojna agencija Splitsko – dalmatinske županije; 2012
 • EU školica; RERA Regionalna razvojna agencija Splitsko – dalmatinske županije; 2009 – 2013

Evaluacije

 • Prethodno vrednovanje (ex-ante evaluacija) razvojne strategije Grada Zagreba (Zagreb Plana); 2011 - 2012
 • Targeting niches in the anti-trafficking efforts: customised support for Croatia – ICMPD u partnerstvu s Uredom za ljudska prava RH; 2010
 • 'CARDS 2003 - Održivi razvoj ratom zahvaćenih područja' procjena projekata predloženih za financiranje za Delegaciju Europske komisije u Zagrebu; 2005

Provedba projekata

 • Monitoring projekata u provedbi IPA INFO 2011 i IPA INFO 2012 za Delegaciju Europske Unije u RH; 2013
 • Tehnička pomoć u provedbi projekata Regionalne razvojne agencije Splitsko-dalmatinske županije 'MEDPATHS', 'ADRISTORICAL LANDS' i 'AGRONET'; 2011 - 2013
 • Tehnička pomoć u provedbi projekata pod Grant Shemom Poslovna i turistička infrastruktura; 2009 - 2012
 • Tehnička pomoć u provedbi projekata pod Grant Shemom Znanost i inovacije; 2013 - 2014
 • Tehnička pomoć u provedbi projekata NVO-ima (Zelena Akcija, Centar za mirovne studije, Autonomna ženska kuća, itd.); 2003 - 2013

Projekti institucionalnog jačanja za korištenje EU fondova

 • 'Tehnička pomoć za izradu intervencijskih planova gradova Beli Manastir (uključujući općinu Darda), Benkovac, Petrinja i Vukovar', MRRFEU; 2016 - 2017
 • 'Podrška operativnoj strukturi za upravljanje Operativnim programom 'Regionalna konkurentnost 2007 - 2013', MRRFEU; 2015 – 2017
 • 'Izrada projektne dokumentacije za projekt kartiranja morskih staništa na području Jadranskog mora u nadležnosti Republike Hrvatske'; 2015 – 2017
 • 'Podrška MZOIP u upravljanju IPA/SF Operativnog programa'; 2014
 • 'EU IPA 2009 – Natura 2000 Management i monitoring'; 2012 - 2013
 • 'Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova'; 2010 - 2012
 • 'Srbija - međuregionalni program suradnje'; 2009 - 2012
 • 'Jačanja institucija i kapaciteta za prekograničnu suradnju'; 2006 - 2009
 • 'Razvoj strategije i kapaciteta za prekograničnu suradnju'; 2003 – 2005