Ivana Novoselec

članica uprave i viša stručnjakinja

Ivana radi s programima i projektima financiranima iz EU fondova od 2002., kada je magistrirala europske studije na Sveučilištu u Cambridgeu i zaposlila se u tadašnjem Ministarstvu europskih integracija. 2004. odlazi iz Ministarstva kako bi radila kao samostalna savjetnica na nekoliko projekata financiranih iz EU programa, a 2005. zajedno s grupom drugih stručnjaka i stručnjakinja, osniva Razbor.

Ivana je radila na nizu programa i projekata usmjerenih jačanju kapaciteta državne uprave za upravljanje EU fondovima u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Radila je ili surađivala na nizu projekata, strateških planova, studija i evaluacija programa i projekata za institucije iz različitih sektora. Iako se bavi različitim sektorima, osobito se profilirala u područjima prekogranične suradnje i visokog obrazovanja i istraživanja.

Uz svoje stručne zadatke, Ivana je zadužena za Razborove odnose s javnošću.

Važniji projekti i angažmani

Priprema projekata i projektne dokumentacije

 • Projekt JASPPer “Joint Action for Pollution Prevention” , klijent: Hrvatski hidrografski institut, 2011.
 • Projekt «Regionalni centar za biotehnološko istraživanje i razvoj u Slavonskom Brodu» u Srednjoj strukovnoj školi Matije Antuna Reljkovića, klijent: Ministarstvo regionalnog razvoja, 2010.
 • “Karakterizacija i praćenje porijekla izdvojenih osobina tradicionalnih sireva s područja Zapadnog Balkana“, klijent: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.

Studije i analize

 • Studije izvodljivosti za bolje upravljanje procesom koordinacije korištenja EU fondova na području Istarske županije; 2016.
 • Izrada Studije izvodljivosti za novi „Centar za ekološku rasvjetu“, projekt u području infrastrukture za istraživanje i razvoj za Grad Šibenik; 2015.
 • Analiza zalihe projekata i izrada preporuka za razvoj za Grad Pregradu; 2014. - 2015.

Strateški planovi

 • Pomoć Pliva R&D timu u razvoju Strategije istraživanja i razvoja za potrebe reakreditacije pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje; 2015.
 • Podrška upravi Gradskog komunalnog poduzeća „Komunalac“ u Koprivnici u izradi Poslovne strategije Grupe Komunalac za razdoblje 2017 – 2020.
 • Podrška UNEP/MAP/ PAP RAC-u u pripremi Strategije integriranog razvoja obalnog područja za Republiku Hrvatsku
 • Strateško planiranje i izrada Strategije Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 2014 - 2015.

Evaluacije

 • Ex-ante evaluacija Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek; 2016.
 • Procjena utjecaja Transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva (TTIP) na ljudska prava i socio-ekonomsku nejednakost u Republici Hrvatskoj za Centar za mirovne studije; 2015. – 2016.
 • Kontinuirana vanjska evaluacija projekta PROTECT, koji provode Britanski Crveni križ i Hrvatski Crveni križ, financiranog iz Programa EU za prevenciju i borbu protiv zločina, ISEC; 2015. – 2016.
 • Vanjska evaluacija projekta „Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost“ (IPA), Agencije za znanost i visoko obrazovanje; 2015
 • Vanjska evaluacije projekta „Razvoj vještina POU Knin“, ESF, Pučkog otvorenog učilišta Knin; 2014. – 2015.
 • Vanjska evaluacija projekta Podrška prijenosu politika zaštite okoliša (Support for Transposition of Environmental Policies – STEP) koji je s partnerima provodila Zelena akcija (IPA TAIB 2010: Podrška organizacijama civilnog društva u doprinosu dizajnu, implementaciji, promociji i monitoringu politika održivog razvoja i zaštite okoliša); 2015

Projekti institucionalnog jačanja za korištenje EU fondova

 • 'Tehnička pomoć za izradu intervencijskih planova gradovima Beli Manastir (uključujući Općinu Darda), Benkovac, Petrinja i Vukovar', financiran iz Operativnog programa Kohezija i konkurentnost, Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova; 2016. – 2017.
 • 'Podrška operativnoj strukturi za upravljanje Operativnim programom 'Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.'', Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova; 2015. - 2017.
 • “Podrška provedbi i upravljanju EU fondovima prema decentraliziranom sustavu upravljanja u Republici Srbiji» , 2011. – 2012.
 • "Jačanje sustava upravljanja i kontrole financijske pomoći EU u Crnoj Gori", 2011.