Nikolina Letić

viša stručnjakinja

Nikolina se pridružila Razborovom timu sredinom 2010. godine, nakon višegodišnjeg radnog iskustva u privatnom sektoru i na projektima UNDP-a i EU-ovih pretpristupnih programa. Znanje stečeno na Pravnom fakultetu u Zagrebu usavršila je radeći u francuskoj građevinskoj tvrtki GSE. Radila je u UNDP-u na projektu Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj. Od 2006. godine bavi se EU tematikom surađujući na projektima tehničke pomoći u Ministarstvu regionalnog razvoja i Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju. U Razboru se osobito profilirala kao stručnjakinja za pripremu i evaluaciju projekata te provedbu edukacija. Uz svoju iznimnu stručnost i predanost u radu, Nikolina će vas oduševiti svojom vedrinom i pozitivnom energijom koji ju čine ključnom osobom u našem timu.

Važniji projekti i angažmani

Pisanje projekata

 • Izrada projekta i studije izvedivosti (socio-ekonomska analiza) za projekt Kaquarium; nositelj grad Karlovac (ERDF - poslovna infrastruktura)
 • Priprema projekta Jačanje konkurentnosti tvrtke MIKRON; prijavitelj: MIKRON d.o.o., natječaj: Poduzetnički impuls
 • Priprema projekta Trogir – kamena enciklopedija; prijavitelj: Grad Trogir (ERDF – kulturna baština)
 • Priprema projekta i studije izvedivosti Integrirani razvojni program „KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa“; prijavitelj: Općina Svetvinčenat (ERDF – kulturna baština),
 • Priprema studije izvedivosti za projekt Centra za posjetitelje Beli, JU Priroda
 • Priprema projekta i studije izvedivosti Posjetiteljski centar za velike zvijeri u Staroj Sušici, prijavitelj: JU Priroda (ERDF – prirodna baština)
 • Priprema projekta Igrom do novih spoznaja, prijavitelj: SŠ A.Lj. Adamića iz Rijeke, (ESF - Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini)
 • Priprema projekta Promicanje održivog razvoja parka oko dvorca Erdödy u Jastrebarskom, prijavitelj: Grad Jastrebarsko (ERDF – prirodna baština)
 • Priprema projekta Medijska pismenost; SŠ A.Lj. Adamića iz Rijeke, (ESF – Unaprjeđenje pismenosti)

Edukacije

 • Gost predavač na Sveučilištu Alma Mater Europaea - Europski centar iz Maribora, diplomski sveučilišni studij Europske poslovne studije na temu pripreme i provedbe projekata za financiranje iz europskih fondova
 • Gost predavač na Fakultetu političkih znanosti – poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU; kolegij Upravljanje projektima EU: planiranje programiranje i evaluacija
 • Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) za Regionalnu razvojnu agenciju Grada Gline
 • Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) za Istarsku županiju
 • Priprema projekata, izrada projektne dokumentacije i prijave na natječaj za financiranje iz sredstava EU u sektoru zdravstva; Udruga poslodavaca u zdravstvu

Vanjske evaluacije

 • Projekt Mreža rane podrške za bolju integraciju djece s teškoćama u redoviti obrazovni sustav, DV Gajnice (IPA IV)
 • Projekt DOBRODOŠLI – stvaranje preduvjeta za integraciju izbjeglica u Hrvatskoj, Centar za mirovne studije (EIDHR)
 • Projekt Prema punim potencijalima – Volontiranje osnažuje ljude i zajednice, Mreža mladih Hrvatska (IPA 2007)
 • Projekt MAME - osnaživanje zatvorenica za roditeljsku ulogu i tržište rada, Udruga RODA (IPA)
 • Projekt Unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja uz primjenu HKO-a, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebi (ESF)
 • Projekt Povećanje transparentnosti u upravljanju vodnim i prostornim resursima - INTRA WASP, Zelena akcija (IPA 2011)

Strateška planiranja i istraživanja

 • Izrada Strateškog plana 2014. - 2017. i Operativnog plana za 2014. za Agenciju za elektroničke medije
 • Strateško istraživanje za grad Koprivnicu u sklopu prekograničnog projekta CAMPUS
 • Izrada strateškog plana 2014. - 2020. za Učiteljski fakultet u Zagrebu
 • Izrada baze projekata za Komunalac d.o.o., Koprivnica
 • Izrada strategije Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu