Silvia Gajdić

stručnjakinja

Silvia se pridružila Razborovom timu u rujnu 2015. godine kao stručnjakinja za lokalni i regionalni razvoj. Završila je preddiplomski i diplomski studij engleskog i francuskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Poslovanje s EU gdje je stekla znanja iz područja lokalnog i regionalnog razvoja te funkcioniranja EU institucija i financijskih instrumenata.

Znanje je dodatno usavršila radeći u pripremi i provedbi projekata iz javnog sektora sufinanciranih iz fondova EU-a i strateškom planiranju gradovima osnivačima agencije kao stručnjakinja za EU fondove u Razvojnoj agenciji sjever – DAN. Radila je također i na projektima privatnog sektora u funkciji zamjenice voditeljice Inovacijsko razvojnog centra Visoke škole N. Š. Zrinski, gdje je radila na projektima iz područja visokoškolskog obrazovanja i poduzetništva.

Važniji projekti i angažmani

Priprema projektnih prijava

 • CBC HR – BIH – MNG ‘Joint Development of a new Participation-based Model of Regional Air Quality Monitoring and Pollution Risk Management’
 • ‘Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska’ (CBC) za Zagrebačku županiju
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz IKT: ‘Uvođenje novih IKT rješenja za unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke Kanvas produkt'
 • ‘Unapređenje poslovanja tvrtke Tapas Split uvođenjem cashless sustava'
 • Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela
 • E-impuls: ‘Nabavkom novih softvera do novog proizvoda i povećanja konkurentnosti tvrtke Tomsoft’
 • Erasmus +: ‘Fitness Index – Programe for health enhancing physical exercise (HEPE) as key factor   in prevention of chronic non communicable diseases (CND)’
 • Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
 • Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Podrška i savjetovanje pri provedbi projekata

 • Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu – ‘Unapređenje studijskih programa iz društvenih i humanističkih znanosti s potrebama rada’; 2015 - 2016
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet – ‘Unapređivanje studijskih programa u biotehničkom području prema načelima HKO-a’; 2015 - 2016
 • Razvojna agencija VTA – ‘Integrirani razvojni program Virovitice ‘5 do 12 za dvorac’; 2016
 • Općina Svetvinčenat – provedba integriranog razvojnog programa ‘Kulterra – revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa’; 2017
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje - ‘Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja u okviru Europskog socijalnog fonda’; 2017
 • Kanvas produkt d.o.o. – ‘Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)’; 2016
 • Tapas Split d.o.o. – ‘Unapređenje poslova tvrtke Tapas Split uvođenjem cashless sustava’; 2016

Javna nabava

 • Nabava prema PRAG-u u sklopu IPA Adriatic
 • Provedba nabava u sklopu projekata financiranih iz ESF i ERDF prema ZJN i pravilima za NOJN

Evaluacije

 • Zelena akcija – INTRA WASP; 2017
 • Zelena akcija – SAVA Kultura – natura; 2016