Usluge

 •  

  Strateško planiranje i izrada strateških i operativnih programa

  Razbor pruža stručnu podršku klijentima u izradi strateških i operativnih programa sektorskog, regionalnog i lokalnog razvoja te institucionalnog razvoja. Proces izrade i forma završnog dokumenta ovise o potrebama i okolnostima djelovanja klijenta, ali u pravilu obuhvaćaju sljedeće:

  • Analizu i uključivanje dionika (stakeholdera)
  • Analizu situacije
  • Vizioniranje
  • Analizu potreba i SWOT analizu
  • Definiranje strategije
  • Operativno planiranje

  Proces izrade strateških dokumenata obično je interaktivan i participativan, dakle, uključuje širi set aktera na koje se strategija odnosi i koji su važni za njezinu provedbu. Razborovi stručnjaci organiziraju i vode proces izrade te, na osnovu konzultativnih procesa s akterima uključenim u planiranje, pripremaju strateške dokumente.

  Reference u strateškom planiranju i izradi strateških i operativnih programa

 •  

  Izrada baze projekata i identifikacija izvora financiranja

  Razbor klijente podršava u pripremi baze projekata koje se namjerava predlagati za financiranje iz europskih fondova ili drugih izvora sredstava. Usluga podrazumijeva:

  • Popis postojeći projekata, projekata u pripremi i identifikaciju projektnih ideja
  • Definiranje stupnja zrelosti i koraka potrebnih za daljnju pripremu projekata u bazi
  • Identifikaciju redoslijeda pripreme projekata obzirom na stupanj zrelosti i važnost
  • Identifikaciju mogućih izvora financiranja (npr. strukturnih fondova, programa Zajednice/Unije, nacionalnih programa ili međunarodnih financijskih institucija)
  • Po potrebi, definiranje detaljnih planova razvoja za prioritetne projekte
 •  

  Priprema projekata

  Razbor priprema projekte klijenata za različite natječaje za sredstva iz europskih i nacionalnih fodnova.
  Priprema projekata uvijek podrazumijeva doradu i oblikovanje projektne ideje klijenta, a tek potom i upisivanje projekta u zadane obrasce koje je potrebno popuniti.

  Identifikacija projektne ideje podrazumijeva intenzivan rad (obično jednu ili više radionica/radnih sastanaka) s klijentima i njihovim partnerima kako bi se definirao projekt koji će zaista odgovarati potrebama klijenata i njihovih ciljnih skupina, ali i koji će se uklapati u relevantne strateške programe i/ili nadolazeće natječaje. Kroz ovaj proces definiraju se ciljevi i aktivnosti projekta te potrebe u smislu sredstava.

  Izrada projektne dokumentacije obuhvaća oblikovanje projekta u onaj format koji zahtijeva donator ili klijent (ako se radi o vlastitom financiranju). Kod većine razvojnih projekata neprofitnog karaktera izrađuju se logička matrica, prijedlog projekta ili aplikacijski obrazac i proračun. Kod investicijskih projekata često je potrebna i dodatna dokumentacija: studije izvedivosti, utjecaja na okoliš, studije isplativosti itd.

  Razbor nudi kompletnu uslugu i kompetentne stručnjake za sve potrebne vrste dokumentacije.

  Reference u pripremi projekata

 •  

  Pomoć u provedbi projekata

  Pod ovim setom usluga nudimo prilagođeni standardizirani paket za kompletno vođenje projekata koji klijentima omogućuje našu stalnu dostupnost i uvid u sve okolnosti na projektu. Razbor klijentu dodjeljuje jednog svojeg voditelja/icu projekta, koji prati provedbu projekta od pripreme ugovora do zatvaranja:

  Voditelj projekta obavlja za klijenta sljedeće usluge:

  • "čišćenje proračuna" projekta prilikom potpisivanja ugovora s ugovarateljskim tijelom
  • organizaciju projektne dokumentacije i sustava njezine pohrane
  • pripremu projektnih izvješća
  • pripremu dokumentacije za javnu nabavu pod projektom
  • pomoć u komunikaciji s ugovarateljskim tijelom (izrada zahtjeva za izmjene i dopune ugovora, izuzeća od pravila o nacionalnosti i porijeklu i sl.)

  Reference u pomoći klijentima u provedbi projekata

 •  

  Evaluacije projekata i programa

  Razbor klijentima pruža uslugu vanjske neovisne evaluacije projekata i programa. Usluga podrazumijeva sveobuhvatnu i detaljnu analizu projekta ili programa s ciljem da se analizira uspješnost njegove provedbe. Pritom se utvrđuje utjecaj projektnih rezultata na ciljanu grupu s fokusom na procjenu uspjeha aktivnosti te dugoročnog postizanja ciljeva. Smisao evaluacije je da klijenti dobiju povratnu informaciju o uspjehu projekta i programa i preporuke za daljnjih rad.

  Evaluacijska izvkešća služe klijentima kao polazište za pripremu daljnih projekata, ali i kao način predstavljanja učinaka i utjecaja programa ili projekta donatorima, ciljanim skupinama ili široj javnosti.

  Reference u evaluacijama

 •  

  Edukacije

  Razbor priprema i provodi edukacije po mjeri i potrebama klijenata. Ovisno o veličini grupe i temi, edukacije održavaju jedan ili više predavača/čica.
  Edukacije najčešče podrazumijevaju kombinaciju predavanja i praktičnog rada te interakcije sa sudionicima.

  Teme koje obuhvaćamo edukacijama su raznolike i uključuju, primjerice, sljedeće:

  • Politike i fondovi EU
  • Predstavljanje različitih programa fianciranih iz EU fondova
  • Priprema i provedba projekata
  • Izrada studija izvedivosti i drugih specifičnih dokumenata za projekte koji se financiraju iz europskih sredstava

  Reference u edukacijama