Refrentna lista evaluacija

No. Nositelja projekta Projekt Izvor financiranja projekta Godina provedbe evaluacije Vrsta evaluacije
1. Zelena akcija Green Action Održivo upravljanje obnovljivim prirodnim resursima – SURE NaRe Sustainable Use of Renewable Natural Resources" - SURE NaRe Nacionalni program za Hrvatsku unutar IPA komponente za pomoć tranziciji i gradnji institucija za 2008 2013. Ex-post evaluacija
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje Croatian Employment Service Jednaki u različitosti   Equally Diverse PROGRESS - Potpora nacionalnim aktivnostima koje se tiču borbe protiv diskriminacije i promidžbe jednakosti 2013. Ex-post evaluacija
3. Zelena akcija Green Action Prema reciklirajućim društvima u Osječko-Baranjskoj županiji i Sjeverno-Bačkom okrugu Towards recycling societies in Osijek – Baranja County and North Bačka District IPA 2007 – 2013
Cross-border Programme Croatia – Serbia
2013. Ex-post evaluacija
4. Zelena akcija Green Action Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save Moving towards successful public participation in the Sava River Basin water management IPA 2007 – 2013 Cross-border Co-operation
Croatia – Bosnia and Herzegovina
2013. Ex-post evaluacija
5. LSE Consulting IPA Ex-ante Evaluation of Programming Documents and Strengthening Evaluation Capacity for EU Funds IPA TAIB 2008 – nastavak programa PHARE 2012. – 2013. Ex-post evaluacija
6. Udruga ZUM Otvorena škola Open school CNF-CEE 2012. Ex-post evaluacija
7. Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara HUPT Croatian Paraplegic and Tetraplegic Association Da, ja to mogu! Yes, I can! IPA component IV grant scheme: Fostering effective inclusion of the persons with disabilities into the labour market 2012. Ex-post evaluacija
8. Udruga Katapult Izdavačka akademija Publishing Academy IPA component IV grant scheme: Youth in the labour market 2012. Ex-post evaluacija
9. GONG MECSO - Moj posao u udruzi MECSO – My Employment in a Civil Society Organization IPA component IV grant scheme 2012. Ex-post evaluacija
10. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Centre for Education, Counselling and Research, Croatia   Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida Visually impaired women show others the way – equal opportunities for visually impaired women and girls Country Based Support Scheme (CBSS) of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 2012. Ex-post evaluacija
11. Ured za ljudska prava Vlade RH Office for Human Rights of the Government of the Republic of Croatia Promicanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada Supporting Equality in Croatian Labour Market Employment and Social Solidarity – PROGRESS 2007-2013 2012. Revizija i evaluacija projektnog prijedloga
12. Ženska autonomna kuća Zagreb Autonomous Women’s House Zagreb Podrška socijalnoj uključenosti i integraciji na tržište rada žena koje su preživjele obiteljsko nasilje te druge oblike rodno uvjetovanog nasilja Support of social inclusion and labour market integration of women survivors of domestic violence and other forms of gender based violence IPA component IV grant scheme: Establishing Support in Social Integration and Employment of Disadvantaged and Marginalized Groups 2012. Ex-post evaluacija
13. International Centre for Migration Policy Development - ICMPD Enhancing Transnational Cooperation Trafficking Cases in South Eastern Europe Project USAID 2011.-2012. Ex-post evaluacija
14. Zelena akcija Green Action Umrežavanje i jačanje kapaciteta udruga za zaštitu okoliša s ciljem povećanja energetske efikasnosti i većeg korištenja obnovljivih izvora energije na Zapadnom Balkanu Networking and Capacity Building of environmental NGOs to Increase Energy Efficiency and Renewable Sources of Energy in Western Balkans IPA 2008 Programme: Civil Society Facility – Support to Partnership Actions Environment, Energy Efficiency, and Health and Safety at Work 2011. Ex-post evaluacija
15. Autonomni centar – ACT Autonomous centre  ACT ESCO - obrazovanje za socijalno zadrugarstvo - nove mogućnosti za osobe s invaliditetom ESCO - Education for Social Co-Operatives - new opportunities for people with disabilities IPA component IV grant scheme: Fostering effective inclusion of the persons with disabilities into the labour market 2011. Ex-post evaluacija
16. Centar za mirovne studije Center for Peace Studies Stara kula – više mostova - izgradnja povjerenja u zaleđu Zadra i u Lici Old Castle – More Bridges - Building trust in Zadar county hinterlandand in Lika Country based Support Scheme (CBSS) of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 2011. Ex-post evaluacija
17. Centar za mirovne studije Center for Peace Studies Potpora provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije II Supporting the implementation of the Anti-discrimination Act II   Program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnosti – PROGRESS 2008 2011. Ex-post evaluacija
18. Otvorena medijska grupacija Open Media Group Upoznajmo se! Let’s get to know each other! U sklopu EIDHR 2009 2011. Ex-post evaluacija
19. Udruga općina Association of Municipalities in the Republic of Croatia Smanjenje percepcije korumpiranosti u lokalnoj samoupravi - SPECULAS Decrease of Perception of Corruption in Local Self-Government – SPECULAS Vlada Republike Finske 2011. Ex-post evaluacija
20. Međunarodni centar za razvoj migracijske politike - ICMPD International Centre for Migration Policy Development - ICMPD Program podrške sustavu suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj Targeted niches in the anti-trafficking efforts: customised support for Croatia USAID 2010. - 2012. Ex-post evaluacija
21. 4Film Tata od formata Becoming dad EIDHR 2009 IPA 2007 2010. Ex-post evaluacija
22. Savez udruga Klubtura Association Alliance Clubture Podrška partnerstvu među kulturnim organizacijama  Support to Partnership Actions between Cultural Organisations IPA 2009 – Civil Society Facility – Regional Programmes 2010. Provjera kvalitete i evaluacija projektnog prijedloga
23. Centar za mirovne studije Center for Peace Studies Manjine za manjine – primjeri dobre prakse u međuetničkim odnosima u zemljama zapadnog Balkana Minorities for Minorities - examples of good practice in inter-ethnic relations in the Western Balkans CARDS 2004 2010. – 2011. Ex-post evaluacija
24. Centar za mirovne studije Center for Peace Studies Implementacija Zakona o suzbijanju diskriminacije Implementation of the Anti-discrimination Act Program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnosti – PROGRESS 2008 2010. Ex-post evaluacija
25. Grad Sinj Town of Sinj DA! Zapošljavanje mladih Sinj YES! Youth Employment Sinj IPA 2007-2009 2010. Revizija i evaluacija projektnog prijedloga
26. ESCO d.o.o. Proljetna tvornica: “Od hrvatskog do EU brenda” Spring Factory: “From Croatian to EU Brand” PHARE 2006 2010. Ex-post evaluacija  
27. Ženska soba Women's room Nulta tolerancija na seksualno nasilje Zero tolerance towards Sexual Violence PHARE 2006-0202-020312 2010. Ex-post evaluacija
28. Zelena akcija Green Action Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovih mreža u borbi protiv korupcije u politici prostornog razvoja Building capacities of CSOs and their networks in fight corruption in spatial development policy IPA  2007   2009. Revizija i evaluacija projektnog prijedloga
29. B.a.B.e.   Podizanje glasa na lokalnoj razini: stvaranje putokaza prema učinkovitoj provedbi antidiskriminacijskih propisa na lokalnoj i nacionalnoj razini Raising local voices: Creating a roadmap towards effective implementation of antidiscrimination regulations at local and national level PHARE 2006 2009. Ex-post evaluacija
30. Zelena akcija Green Action Promocija zaštite pograničnih rijeka i održivo korištenje resursa u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine Promoting conservation of border river ecosystems and sustainable use of resources in border area of Croatia and Bosnia and Herzegovina CARDS 2004 – Border region co-operation grant scheme 2009. Ex-post evaluacija
31. Centar za mirovne studije Center for Peace Studies Stara kula – novi mostovi – pomirenje i izgradnja konsenzusa u zaleđu Zadra Old castle - new bridges - reconciliation and concensus building in Zadar county hinterland EIDHR 2007 2009. Ex-post evaluacija
32. Ženska autonomna kuća Zagreb Autonomous Women’s House Zagreb Žensko sklonište i savjetovalište – pružanje i unaprjeđenje usluga i potpore ženama i njihovoj djeci koja su preživjela nasilje u obitelji Women's Shelter and Counselling Centre: providing and strengthening services and support for women and their children survivors of domestic violence CARDS 2004 - Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora 2009. Ex-post evaluacija