Refrentna lista evaluacija

No. Nositelja projekta Projekt Izvor financiranja projekta Vrsta evaluacije Godina provedbe evaluacije
1. Zelena akcija Jačanje transparentnosti sustava upravljanja vodom i prostorom ("INcreasing TRAnsparency in Water and SPace Management) – INTRA WASP" IPA 2011. "Jačanje podrške organizacija civilnog društva u povećanju transparentnosti i dobrog upravljanja u hrvatskoj javnoj upravi" Vanjska evaluacija projekta 2017.
2. Grad Osijek Strategija urbanog razvoja urbane aglomeracije Osijek - Ex-ante evaluacija 2016.-2017.
3. Fakultet političkih znanosti sveučilišta u Zagrebu Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Europski socijalni fond, OP Razvoj ljudskih potencijala Vanjska evaluacija projekta 2016.
4. Zelena akcija SAVA KULTURA NATURA - poplavno područje rijeke Save – susret kulture i prirode IPA 2011: Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj Vanjska evaluacija projekta 2014.
5. Roditelji u akciji - RODE MA#ME – Osnaživanje zatvorenica za roditeljsku ulogu i uključivanje na tržište rada IPA IV: Podrška programima OCD-a u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine Vanjska evaluacija projekta 2014.
6. Grad Kutina Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje“ Europski fond za regionalni razvoj Vanjska evaluacija projekta 2016.
7. British Red Cross Society PROTECT project (Persons at risk of trafficking in Europe - capacity to identify and assist potential victims of human trafficking) Programme "Prevention of and fight against Crime 2007-2013” Vanjska evaluacija projekta 2015.-2016.
8. Mreža mladih Hrvatske Garancija za sve mlade IPA 4.1.5.2.2.01.cO2. Vanjska evaluacija projekta 2015.
9. Centar za mirovne studije Nasilje ostavlja tragove IPA 2010 Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima Ex-post evaluacija 2015.
10. Centar za mirovne studije U ime jednakosti DG Justice Europske komisije kroz PROGRESS program  Ex-post evaluacija 2015.
11. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost IPA Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Ex-post evaluacija 2015.
12. Pučko otvoreno učilište Knin Razvoj vještina POU Knin Europski socijalni fond Ex-post evaluacija 2015.
13. HKD Napredak Zelena Oaza IPA prekogranični program Hrvatska-Bosna i Hercegovina Ex-post evaluacija 2015.
14. Centar za mirovne studije Dobrodošli - stvaranje preduvjeta za integraciju izbjeglica Europski program za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) Ex-post evaluacija 2015.
15. Zelena akcija Zagovaranje NVO mreže za održivo korištenje energije i prirodnih resursa na zapadnom Balkanu i Turskoj IPA Civil Society Ex-post evaluacija 2015.
16. Dječji vrtić Gajnice Mreža rane podrške za bolju integraciju djece s teškoćama u redoviti obrazovni sustav IPA IV - Integration of disadvantaged groups in regular education system Ex-post evaluacija 2015.
17. Zagreb Pride In the name of Love Open Society Foundation Ex-post evaluacija 2014.
18. Centar za mirovne studije PINS: Public interest – not saleable IPA 2010: Supporting the efforts of CSOs for monitoring and promoting transparency, effectiveness, accountability and inclusiveness of public administration in fighting against corruption Ex-post evaluacija 2014.
19. Hrvatski Crveni Križ People on the Move IPA 2010 - Supporting CSOs’ in promoting and monitoring of equal opportunities and non-discrimination related policies Ex-post evaluacija 2014.
20. Zelena Istra Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša IPA grant scheme Supporting CSOs’ contribution in designing, implementing, promoting and monitoring of sustainable development and environment protection policies Ex-post evaluacija 2014.
21. Zelena akcija Corruption SONAR (Space and Other Natural Resources)-Detection of Corruption through Public Voice "IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2010 (under Civil Society Facility)" Ex-post evaluacija 2014.
22. Zelena akcija Support for Transposition of Environmental Policies – STEP "IPA 2010 - Supporting CSOs’ contribution in designing, implementing, promoting and monitoring of sustainable development and environment protection policies" Ex-post evaluacija 2014.
23. Autonomni centar – ACT Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu IPA IV- Broadening the Network of Social Services in the Community Ex-post evaluacija 2014.
24. Autonomni centar – ACT Centar za pomoć i njegu u kući Međimurske županije I IPA IV- Broadening the Network of Social Services in the Community Ex-post evaluacija 2014.
25. Mreža mladih Hrvatske Novo doba ljudskih prava i demokracije u hrvatskim školama IPA 2009 - Civil Society Facility Ex-post evaluacija 2014.
26. Centar za mirovne studije Naglašavanje ljudskih prava u području od posebnog državnog interesa IPA 2009 - Civil Society Facility Ex-post evaluacija 2014.
27. Udruga RODA - Roditelji u akciji Vanjska evaluacija rada udruge RODA - Vanjska evaluacija rada udruge 2013.
28. Općina Jelsa Razvoj agroturizma temeljen na ekološkom uzgoju i proizvodnji hrane Prijava na III. natječaj u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013. Revizija i evaluacija projektnog prijedloga 2013.
29. Zelena akcija Održivo upravljanje obnovljivim prirodnim resursima – SURE NaRe Nacionalni program za Hrvatsku unutar IPA komponente za pomoć tranziciji i gradnji institucija za 2008 Ex-post evaluacija 2013.
30. Hrvatski zavod za zapošljavanje Jednaki u različitosti PROGRESS - Potpora nacionalnim aktivnostima koje se tiču borbe protiv diskriminacije i promidžbe jednakosti Ex-post evaluacija 2013.
31. Zelena akcija Prema reciklirajućim društvima u Osječko-Baranjskoj županiji i Sjeverno-Bačkom okrugu IPA 2007 – 2013
Cross-border Programme Croatia – Serbia
Ex-post evaluacija 2013.
32. Zelena akcija Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save

Moving towards successful public participation in the Sava River Basin water management
IPA 2007 – 2013 Cross-border Co-operation
Croatia – Bosnia and Herzegovina
Ex-post evaluacija 2013.
33. LSE Consulting IPA Ex-ante Evaluation of Programming Documents and Strengthening Evaluation Capacity for EU Funds IPA TAIB 2008 – nastavak programa PHARE Ex-post evaluacija 2012. – 2013.
34. Udruga ZUM Otvorena škola CNF-CEE Ex-post evaluacija 2012.
35. Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara HUPT Da, ja to mogu! IPA component IV grant scheme: Fostering effective inclusion of the persons with disabilities into the labour market Ex-post evaluacija 2012.
36. Udruga Katapult Izdavačka akademija IPA component IV grant scheme: Youth in the labour market Ex-post evaluacija 2012.
37. GONG MECSO - Moj posao u udruzi IPA component IV grant scheme Ex-post evaluacija 2012.
38. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida Country Based Support Scheme (CBSS) of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Ex-post evaluacija 2012.
39. Ured za ljudska prava Vlade RH Promicanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada Employment and Social Solidarity – PROGRESS 2007-2013 Revizija i evaluacija projektnog prijedloga 2012.
40. Ženska autonomna kuća Zagreb Podrška socijalnoj uključenosti i integraciji na tržište rada žena koje su preživjele obiteljsko nasilje te druge oblike rodno uvjetovanog nasilja IPA component IV grant scheme: Establishing Support in Social Integration and Employment of Disadvantaged and Marginalized Groups Ex-post evaluacija 2012.
41. International Centre for Migration Policy Development - ICMPD Enhancing Transnational Cooperation Trafficking Cases in South Eastern Europe Project USAID Ex-post evaluacija 2011.-2012.
42. Zelena akcija Umrežavanje i jačanje kapaciteta udruga za zaštitu okoliša s ciljem povećanja energetske efikasnosti i većeg korištenja obnovljivih izvora energije na Zapadnom Balkanu IPA 2008 Programme: Civil Society Facility – Support to Partnership Actions Environment, Energy Efficiency, and Health and Safety at Work Ex-post evaluacija 2011.
43. Autonomni centar – ACT ESCO - obrazovanje za socijalno zadrugarstvo - nove mogućnosti za osobe s invaliditetom IPA component IV grant scheme: Fostering effective inclusion of the persons with disabilities into the labour market Ex-post evaluacija 2011.
44. Centar za mirovne studije Stara kula – više mostova - izgradnja povjerenja u zaleđu Zadra i u Lici Country based Support Scheme (CBSS) of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Ex-post evaluacija 2011.
45. Centar za mirovne studije Potpora provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije II Program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnosti – PROGRESS 2008 Ex-post evaluacija 2011.
46. Otvorena medijska grupacija Upoznajmo se! U sklopu EIDHR 2009 Ex-post evaluacija 2011.
47. Udruga općina Smanjenje percepcije korumpiranosti u lokalnoj samoupravi - SPECULAS Vlada Republike Finske Ex-post evaluacija 2011.
48. Međunarodni centar za razvoj migracijske politike - ICMPD Program podrške sustavu suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj USAID Ex-post evaluacija 2010. - 2012.
49. 4Film Tata od formata Becoming dad EIDHR 2009 IPA 2007 Ex-post evaluacija 2010.
50. Savez udruga Klubtura Podrška partnerstvu među kulturnim organizacijama IPA 2009 – Civil Society Facility – Regional Programmes Provjera kvalitete i evaluacija projektnog prijedloga 2010.
51. Centar za mirovne studije Manjine za manjine – primjeri dobre prakse u međuetničkim odnosima u zemljama zapadnog Balkana CARDS 2004 Ex-post evaluacija 2010. – 2011.
52. Centar za mirovne studije Implementacija Zakona o suzbijanju diskriminacije Program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnosti – PROGRESS 2008 Ex-post evaluacija 2010.
53. Grad Sinj DA! Zapošljavanje mladih Sinj IPA 2007-2009 Revizija i evaluacija projektnog prijedloga 2010.
54. ESCO d.o.o. Proljetna tvornica: “Od hrvatskog do EU brenda” Spring Factory: “From Croatian to EU Brand” PHARE 2006 Ex-post evaluacija 2010.
55. Ženska soba Nulta tolerancija na seksualno nasilje PHARE 2006-0202-020312 Ex-post evaluacija 2010.
56. Zelena akcija Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovih mreža u borbi protiv korupcije u politici prostornog razvoja IPA  2007 Revizija i evaluacija projektnog prijedloga 2009.
57. B.a.B.e. Podizanje glasa na lokalnoj razini: stvaranje putokaza prema učinkovitoj provedbi antidiskriminacijskih propisa na lokalnoj i nacionalnoj razini PHARE 2006 Ex-post evaluacija 2009.
58. Zelena akcija Promocija zaštite pograničnih rijeka i održivo korištenje resursa u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine CARDS 2004 – Border region co-operation grant scheme Ex-post evaluacija 2009.
59. Centar za mirovne studije Stara kula – novi mostovi – pomirenje i izgradnja konsenzusa u zaleđu Zadra EIDHR 2007 Ex-post evaluacija 2009.
60. Ženska autonomna kuća Zagreb Žensko sklonište i savjetovalište – pružanje i unaprjeđenje usluga i potpore ženama i njihovoj djeci koja su preživjela nasilje u obitelji CARDS 2004 - Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora Ex-post evaluacija 2009.